28 de gen. 2012

28-1-2012 Gent, tan sols, gent.

Gent, tan sols, gent.
Gent anònima, coneguda, llunyana  o no tant. Un recull de complicitats, mirades, somriures, en definitiva...... ,de persones.